sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Văn Đức
- 0983 459 999 - 0903 551 551

Chia sẻ lên:
Ferô titan (Ferrotitanium)

Ferô titan (Ferrotitanium)

Mô tả chi tiết

Mô tả (Description):

- Ferro titan là hợp kim của sắt với titan. Hàm lượng titan (Ti) chiếm 10-70% khối lượng và các tạp chất như: Al, Si, Mn, Cu, C, S, P,… Tên khoa học là "Ferrotitanium". Công thức hóa học được viết là: Fe.Ti

 

- Ferro titan của chúng tôi được sản xuất từ ​​quặng ilmenit tự nhiên, thông qua các bước sau: khử oxit sắt II (FeO) và sắt III (Fe2O3) trong quặng ilmenit tự nhiên thành sắt kim loại (Fe) với chất khử cacbon sắt kim loại được tách bằng quy trình Bercher, để giảm lượng sắt thích hợp cho sản phẩm ferrotitanium dự kiến tiếp theo nung với bột nhôm kim loại (Al) nghiền và chế biến sản phẩm sau khi nung.

- Ferrotitanium is an alloy of iron with titanium, the content of titanium (Ti) in the alloy usually contains about 10-70% by mass and some unavoidable impurities such as: Al, Si, Mn, Cu, C, S, P,… Scientific name is "Ferrotitanium". The chemical formula is written as: Fe.Ti.

 - Our titanium ferro is produced from natural ilmenite ore, through the following steps: reduction of iron oxide II (FeO) and iron III (Fe2O3) in natural ilmenite ore to metallic iron (Fe) with reducing agent carbon ferrous iron is separated by the Bercher process, to reduce the amount of iron suitable for the expected ferrotitanium product next calcined with metal aluminum powder (Al) crushing and processing products after calcination.

Hình ảnh sản phẩm (Product pictures):

Thông số kỷ thuật (Specifications):

 - Công thức hoá học (Chemical formula): Fe.Ti

 - Giá trị chất lượng (Quality value):

+ Ti:  35,00-75,00%

+ Al:  ≤ 5,00%

+ Si:   ≤ 3,00%

+ Mn: ≤ 2,50%

+ Cu: ≤ 0,30%

+ C:   ≤ 0,30%

+ P:    ≤ 0,08%

+ S:    ≤ 0,04%

Ứng dụng (Application):

 - Ferrotitan được sử dụng trong luyện thép để khử oxy, nitơ hoặc khử lưu huỳnh. Ferô titan còn được sử dụng để làm phụ gia chịu mài mòn cho các sản phẩm sản xuất từ gang thép, góp phần cải thiện chất lượng thép và thép không gỉ, và phát triển các vật liệu mới, …

 - Ferrotitan is used in steelmaking to reduce oxygen, nitrogen, or desulfurization. Ferrous titanium is also used as a wear-resistant additive for products made from iron and steel, contributing to improving the quality of steel and stainless steel, and developing new materials, etc.

 

 

 

 

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Ferô titan (Ferrotitanium)
Ferô titan (Ferrotitanium)