sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Văn Đức
- 0983 459 999 - 0903 551 551

Chia sẻ lên:
Rutile tổng hợp /nhân tạo

Rutile tổng hợp /nhân tạo

Mô tả chi tiết

Mô tả (Description):

 - Rutile tổng hợp, còn được gọi là rutile nhân tạo, được tạo ra từ quặng ilmenite tự nhiên. Thành phần chủ yếu của rutile tổng hợp là titan đioxit (TiO2). Công thức hóa học là: TiO2.

- Sản phẩm rutile tổng hợp của chúng tôi được sản xuất từ ​​quặng ilmenit tự nhiên, thông qua các bước sau: khử có chọn lọc các thành phần oxit sắt II (FeO) và sắt III (Fe2O3) có trong quặng ilmenit tự nhiên thành sắt kim loại (Fe), bằng phương pháp cacbonther, tại khoảng nhiệt độ: 1.150-1.200 độ C sắt và các kim loại khác được tách ra theo quy trình Bercher, để nâng hàm lượng TiO2, sản phẩm cao cấp TiO2 có thể đạt 98% khối lượng.

 - Synthetic rutile, also known as man-made rutile, is created from natural ilmenite ore. The main component of synthetic rutile is titanium dioxide (TiO2). The chemical formula is: TiO2.

- Our synthetic rutile product is produced from natural ilmenite ore, through the following steps: ively reduce components of iron oxide II (FeO) and iron III (Fe2O3) present in natural ilmenite ore to metallic iron (Fe), by carbonation method, at temperature range: 1,150-1,200 degrees C iron and other metals are separated by the Bercher process, to increase the TiO2 content, high-grade products TiO2 can reach 98% by weight.

Hình ảnh sản phẩm (Product pictures):

 

 - Nung >550 độ C (Heating >550 degrees C):

 - Nung >850 độ C (Heating >850 degrees C):

 

 

Thông số kỷ thuật (Specifications):

 - Công thức hoá học (Chemical formula): TiO2

 - Giá trị chất lượng (Quality value):

 + TiO2:       93,00-98,00%

 + SiO2:        ≤ 2,50%

 + Fe2O3:      ≤ 2,50%

 + C, P, S:    ≤ 0,03%

 - Kích thước hạt (Particle size): ≤ 250µ

 - Bốc hơi ở 550 /hoặc 850 độ C (Evaporates at 550 /or 850 degrees celsius): ≤ 0.05% (Theo yêu cầu đặt hàng - According to order request).

Ứng dụng (Application):

 - Rutile tổng hợp có mọi đặc tính như rutile tự nhiên, nó đang được sử dụng để thay thế cho rutile trong tự nhiên đang ngày càng khan hiếm. Quặng rutile tổng hợp được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như: vật liệu hàn gốm chịu lửa sản xuất chất màu titan điôxít sản xuất kim loại titan…

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Rutile tổng hợp /nhân tạo
Rutile tổng hợp /nhân tạo