sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Văn Đức
- 0983 459 999 - 0903 551 551

Chia sẻ lên:
Ilmenite khử /hoàn nguyên

Ilmenite khử /hoàn nguyên

Mô tả chi tiết

Mô tả (Description):

 - Ilmenite khử, còn được gọi là Ilmenite hoàn nguyên, nó được tạo ra bằng cách chuyển đổi các thành phần sắt có mặt trong quặng ilmenite tự nhiên về sắt kim loại. Thành phần chủ yếu của nó là: titan điôxít (TiO2) và sắt kim loại (Fe). Công thức hoá học được viết là: FeO.Fe.TiO2

- Sản phẩm ilmenit khử (hoàn nguyên) của chúng tôi được sản xuất từ ​​quặng ilmenit tự nhiên, bằng cách khử chọn lọc các thành phần oxit sắt II (FeO) và sắt III (Fe2O3) có mặt trong quặng ilmenit tự nhiên, để chuyển thành sắt kim loại (Fe) với chất khử cacbon rắn, được gọi là phương pháp cacbonther, trong khoảng nhiệt độ: 1.150-1.200 độ C.

- Reduced ilmenite, also known as reconstituted ilmenite, is produced by converting iron components present in natural ilmenite ores to metallic iron. Its main components are: titanium dioxide (TiO2) and metallic iron (Fe). The chemical formula is written as: FeO.Fe.TiO2.

 - Our reduced (reconstituted) ilmenite product is produced from natural ilmenite ore, by ive reduction of iron oxide components II (FeO) and iron III (Fe2O3) present in natural ilmenite ore, to convert to iron metal (Fe) with solid decarburization, known as carbonther method, in the temperature range: 1,150-1,200 degrees Celsius.

Thông số kỷ thuật (Specifications):

 - Công thức hoá học (Chemical formula): FeO.Fe.TiO2

 - Giá trị chất lượng (Quality value):

 + TiO2:       ≥ 62,00%

 + Fe:           ≥ 23,00%

 + FeO:        ≤ 6,00%

 + C, P, S:    ≤ 0,03%

 - Kích thước hạt (Particle size): ≤ 250µ

 - Bốc hơi ở 1.150 độ C (Evaporates at 1,150 degrees celsius): ≤ 0,05%

Ứng dụng (Application):

 - Ilmenit khử được dùng để sản xuất điện cực hàn, giúp hồ quang ổn định, ít bắn tung tóe, khử xỉ tốt, mối hàn đẹp, .... Ilmenit khử còn được dùng làm nguyên liệu sản xuất rutil tổng hợp.

 - Reducing ilmenite is used to produce welding electrodes, helping to stabilize the arc, less spatter, good slag removal, beautiful welds, .... Reduced ilmenite is also used as a raw material for the production of synthetic rutile.

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Ilmenite khử /hoàn nguyên
Ilmenite khử /hoàn nguyên