Chia sẻ lên:
Bột màu oxit sắt đỏ nâu chịu nhiệt, siêu mịn và nano (Red brown iron oxide pigment)

Bột màu oxit sắt đỏ nâu chịu nhiệt, siêu mịn và nano (Red brown iron oxide pigment)

Mô tả chi tiết

 

Bột màu oxit sắt đỏ nâu - Chịu nhiệt - Siêu mịn và nano Red brown iron oxide pigment - Heat-resistant - Ultrafine and nano
Bột màu oxit sắt đỏ nâu - Chịu nhiệt - Siêu mịn và nano Red brown iron oxide pigment - Heat-resistant  - Ultrafine and nano

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Bột màu oxit sắt đỏ nâu chịu nhiệt, siêu mịn và nano (Red brown iron oxide pigment)
Bột màu oxit sắt đỏ nâu chịu nhiệt, siêu...