KHAI THÁC CHẾ BIẾN TITAN

thông tin liên hệ
Nguyễn Văn Đức
- 0983 459 999

Chia sẻ lên:
Sắc tố màu vàng camferrite kẽm, nhôm, magiê- Siêu mịn - Chịu nhiệt

Sắc tố màu vàng camferrite kẽm, nhôm, magiê- Siêu mịn - Chịu nhiệt

Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật Giá trị

Công thức phân tử(molecular formula)

Hàm lượng (content) Fe2O3

Hàm lượng (content)Al2O3

Hàm lượng (content)ZnO

Hàm lượng (content)PO4

Hàm lượng (content)MgO

Dư lượng trên sàng 2.500 mesh(Residue on 2.500 mesh sieve)

Kích thước hạt (particle size)

Hình dạng hạt (particle shape)

Chịu nhiệt (heat resistant)

Giá trị pH (pH value)  

 

(Al.Mg.Zn)Fe2O4

72.00% min

4.00% max

1.60% max

2.00% max

0.60% max

0,10% max

 3 μm max

Tròn (round)

2500C min

5 - 6  

 

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Sắc tố màu vàng camferrite kẽm, nhôm, magiê- Siêu mịn - Chịu nhiệt
Sắc tố màu vàng camferrite kẽm, nhôm, ma...