KHAI THÁC CHẾ BIẾN TITAN

thông tin liên hệ
Nguyễn Văn Đức
- 0983 459 999

Chia sẻ lên:
Rutile tổng hợp - Không nung <br> (Synthetic rutile- No calcination)

Rutile tổng hợp - Không nung
(Synthetic rutile- No calcination)

Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật Giá trị

Hàm lượng (content)TiO2

Hàm lượng (content)FeO

Hàm lượng (content)SiO2

Hàm lượng (content)C,P,S

Chấtbay hơi tại 1500C (Volatile matter at 1500C)

Kích thước hạt (particle size)

 

 

 

84- 94 -98%

4.50% max

2.50% max

0.03% max

0.05% max

45 - 250 μm

 

 

 

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Rutile tổng hợp - Nung >850C <br> (Synthetic rutile- Calcination >850C)
Rutile tổng hợp - Nung >850C
(Synth...
Rutile tổng hợp - Không nung <br> (Synthetic rutile- No calcination)
Rutile tổng hợp - Không nung
(Synth...
Rutile tổng hợp - Nung>650C <br> (Synthetic rutile -Calcination >650C)
Rutile tổng hợp - Nung>650C
(Synthe...