KHAI THÁC CHẾ BIẾN TITAN

thông tin liên hệ
Nguyễn Văn Đức
- 0983 459 999

Chia sẻ lên:
Quặng ilmenite tự nhiên <br> (Natural rutile ore)

Quặng ilmenite tự nhiên
(Natural rutile ore)

Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật Giá trị

  Hàm lượng (content)TiO2

  Hàm lượng (content)FeO

  Hàm lượng (content)Fe2O3

  Hàm lượng (content)C,P,S

  Chất bay hơi tại1500C (Volatile matter at 1500C)

  Kích thước hạt (particle size)

 

 

 

  52 - 55 - 58%

  18.50% max

  16.50% max

  0.03% max

  0.05% max

  45 - 250 μm

 

 

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Quặng ilmenite tự nhiên <br> (Natural rutile ore)
Quặng ilmenite tự nhiên
(Natural ru...
Ilmenite giảm /Ilmenite hoàn nguyên  (Ilmenite reduced /Ilmenite revert)
Ilmenite giảm /Ilmenite hoàn nguyên (Il...