KHAI THÁC CHẾ BIẾN TITAN

thông tin liên hệ
Nguyễn Văn Đức
- 0983 459 999

Chia sẻ lên:
Quặng zircon tự nhiên (Naturalzirconore)

Quặng zircon tự nhiên (Naturalzirconore)

Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật Giá trị

Hàm lượng (content)ZrO2

Hàm lượng (content)SiO2

Hàm lượng (content)TiO2

Hàm lượng (content)Fe2O3

Chất bay hơi tại1500C (Volatile matter at 1500C)

Kích thước hạt (particle size)

 

  60 - 63 - 66%

  33.00% max

  1.50% max

  0.50% max

  0.05% max

  45 - 250μm

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Quặng zircon tự nhiên (Naturalzirconore)
Quặng zircon tự nhiên (Naturalzirconore)