Chia sẻ lên:
Bột màu đỏ ôxít sắt (Red iron oxide pigment)

Bột màu đỏ ôxít sắt (Red iron oxide pigment)

Mô tả chi tiết

 

Chỉ tiêu chất lượng

Giá trị

Fe2O3 (%)

Độ ẩm (%)

Kích thước hạt (nm)

pH

 

95,00 min

1,00 max

20 - 100  

5,0 - 5,5

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Bột màu đỏ ôxít sắt (Red iron oxide pigment)
Bột màu đỏ ôxít sắt (Red iron oxide pigm...