Chia sẻ lên:
Cacbua Titanium  (Titanium carbide)

Cacbua Titanium (Titanium carbide)

Mô tả chi tiết

 

Chỉ tiêu chất lượng

Giá trị

TiC (%)

Độ ẩm (%)

Kích thước hạt (nm)

pH

 

 

 

95,00 min

1,00 max

50 - 600

5,0 - 5,5

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Cacbua Titanium  (Titanium carbide)
Cacbua Titanium (Titanium carbide)