Chia sẻ lên:
Titanate Kali  (Potassium Titanate)

Titanate Kali (Potassium Titanate)

Mô tả chi tiết

 

Chỉ tiêu chất lượng

Giá trị

TiO2 (%)

K2O (%)

ZrO2 (%)

SiO2 (%)

 

55,00 - 80,00

1,00 - 30,00

0,20 max

0,02 max

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Titanate Kali  (Potassium Titanate)
Titanate Kali (Potassium Titanate)