Chia sẻ lên:
Ilmenite hoàn nguyên  (Reduced Ilmenite)

Ilmenite hoàn nguyên (Reduced Ilmenite)

Mô tả chi tiết

 

Chỉ tiêu chất lượng

Giá trị

TiO2 (%)

Fe (%)

FeO (%)

P,S (%)

C (%)

62,00 min

22,00 min

7,00 max

0,03 max

0,04 max

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Ilmenite hoàn nguyên  (Reduced Ilmenite)
Ilmenite hoàn nguyên (Reduced Ilmenite)