Chia sẻ lên:
Tinh quặng Zircon tự nhiên (Natural Zircon)

Tinh quặng Zircon tự nhiên (Natural Zircon)

Mô tả chi tiết

 

Chỉ tiêu chất lượng

Giá trị

Zr(Hf)O2 (%)

SiO2 (%)

TiO2 (%)

Fe2O3 (%)

63,00 - 65,00

32,00 - 33,00

0,15 max

0,80 max

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Tinh quặng Zircon tự nhiên (Natural Zircon)
Tinh quặng Zircon tự nhiên (Natural Zirc...