Chia sẻ lên:
Tinh quặng Rutile tự nhiên (Natural Rutile)

Tinh quặng Rutile tự nhiên (Natural Rutile)

Mô tả chi tiết

Chỉ tiêu chất lượng

Giá trị

TiO2 (%)

ZrO2 (%)

SiO2 (%)

C,P,S (%)

85,00 - 95,00

1,50 max

1,50 max

0,06 max

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Tinh quặng Rutile tự nhiên (Natural Rutile)
Tinh quặng Rutile tự nhiên (Natural Ruti...