Chia sẻ lên:
Tinh quặng Ilmenite tự nhiên (Natural Ilmenite)

Tinh quặng Ilmenite tự nhiên (Natural Ilmenite)

Mô tả chi tiết

 

Chỉ tiêu chất lượng

Giá trị

TiO2 (%)

Fe2O3 (%)

FeO (%)

C,P,S (%)

58,00 - 60,00

18,00 - 19,00

14,00 - 15,00

0,06 max

 

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Tinh quặng Ilmenite tự nhiên (Natural Ilmenite)
Tinh quặng Ilmenite tự nhiên (Natural Il...