Bột màu oxit sắt đỏ nâu
Red brown iron oxide pigment

Bột màu oxit sắt đỏ nâu chịu nhiệt, siêu mịn và nano (Red brown iron oxide pigment)
Bột màu oxit sắt đỏ nâu chịu nhiệt, siêu mịn và na...