Bột màu nâu ôxít sắt (Brown iron oxide pigment)

Bột màu nâu ôxít sắt  (Brown iron oxide pigment)
Bột màu nâu ôxít sắt (Brown iron oxide pigment)