KHAI THÁC CHẾ BIẾN TITAN

thông tin liên hệ
Nguyễn Văn Đức
- 0983 459 999

Sắc tố màu vàng camferrite kẽm, nhôm, magiê (Pigment yelloworange ferrite zinc,aluminum, magnesium)

Sắc tố màu vàng camferrite kẽm, nhôm, magiê- Siêu mịn - Chịu nhiệt
Sắc tố màu vàng camferrite kẽm, nhôm, magiê- Siêu...